Podziel to! ?

 
÷
 
A
B
C
D
E
x
 

x :=> Dzielnik <=

=> Schody <=